Dodany: 2014-06-03 09:27:15

 

Historia psychologiiZa początek nauki jaką jest psychologia można uznać dzieło Arystotelesa zatytułowane „O duszy”, w którym rozróżnia on pojęcia ciała i duszy jako składowych każdego człowieka. Jest to podstawowa lektura każdego młodego psycholog olsztyn.

 

Dusza w rozumieniu Arystotelesa jest jednak podzielona, zaś „złączenia” dokonuje Kartezjusz dopiero w XVII wieku, wprowadzając w swoich dziełach również pojęcie psychiki. Pierwsze laboratorium, w którym można uznać, że pracował ktoś kogo dziś nazywamy psycholog olsztyn zostało założone jednak dopiero w 1879 roku przez Wilhelma Wundta w Lipsku.

 

Chyba najsławniejszy psycholog olsztyn Sigmund Freud pracował nad swymi dziełami niewiele później, pod koniec XIX wieku. Wartymi wspomnienia są również słynne eksperymenty rosyjskiego badacza Iwana Pawłowa, badającego na psach zachowanie, które nazwano później warunkowaniem klasycznym. Poprzednie stulecie to gwałtowny rozwój tej nauki, zapoczątkowanej w starożytności a do końca niezbadanej do dnia dzisiejszego..



Dodaj nowy komentarz do artykułu Historia psychologii
Nick: